Project

Veranderingen in schelpdierpopulaties

Hoewel Wageningen Marine Research sinds 1994 jaarlijks de schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone inventariseert, en we daarmee veel kennis hebben over de ontwikkeling van schelpdierbestanden, weten we vrijwel niet door welke factoren geobserveerde veranderingen veroorzaakt zijn.

In de kustzone vinden zeer opvallende veranderingen plaats, zoals het instorten van de spisula (S. subtruncata) bestanden rond 2001, de opkomst van mesheften (Ensis directus) na 2002, de explosieve toename van spisula in 2017 en de gestage toename van otterschelpen (L. lutraria), venusschelpen (C. striatula) en zaagjes (D. vittatus) in de afgelopen jaren. Het is nodig om meer inzicht te hebben in de onderliggende oorzaken, om onze kennisbasis op het gebied van schelpdier populaties en ecologie te versterken met als tweeledig doel: vanuit deze versterkte kennisbasis het ministerie beter te kunnen adviseren betreffende zaken rond schelpdieren en schelpdiervisserij en serieuzer genomen te worden als wetenschappelijk instituut door de nationale en internationale wetenschappelijk gemeenschap en potentiele opdrachtgevers.

Doel van het project is om causale verbanden te vinden tussen omgevingsfactoren en de ontwikkeling van schelpdierbestanden. Omdat rekrutering van schelpdieren een complex en slecht begrepen fenomeen is, is succes niet gegarandeerd en hopen we op zijn minst om correlaties te vinden en testbare hypotheses voor causale verbanden op te kunnen stellen, en daar in een vervolgstudie aan verder te werken.

Publicaties

Lees meer in het dossier