Project

Verantwoord achterwege laten van ingrepen, Monitoren bedrijven

Bepaalde ingrepen zijn vooralsnog toegelaten, maar moeten op zo kort mogelijke termijn overbodig worden. Tot op heden zijn daar onvoldoende aangrijpingspunten voor.