Project

Verantwoord achterwege laten van ingrepen (leghennen en ouderdieren)

Bepaalde ingrepen zijn vooralsnog toegelaten, maar moeten op zo kort mogelijke termijn overbodig worden. Tot op heden zijn daar onvoldoende aangrijpingspunten voor.