Project

Verantwoord voor elkaar: Rijk en provincies na herijking

Provincies zullen een grotere rol gaan spelen in het natuurbeleid (regeerakkoord 2010) en daardoor ook in de informatie-infrastructuur 'natuur'. Tegelijk zijn er diverse ontwikkelingen op EU-niveau met betrekking tot de harmonisatie en stanaardisatie van de informatie-infrastructuur 'natuur', zoals BISE, SEIS, INSPIRE en GEOBON.

Doelstelling

Het is belangrijk voor de rijksoverheid, provincies en andere stakeholders om activiteiten met betrekking tot de informatie-infrastructuur 'natuur' te harmoniseren en het te linken aan Europese ontwikkelingen. Het doel van dit project is om het ministerie en provincies te adviseren over de informatie-infrastructuur natuur om zo de afspraken op operationeel niveau tussen beide partijen te vergemakkelijken.

Resultaten

Drie processen binnen het Nederlandse natuurbeleid worden gemodelleerd in sessie met stakeholders. In deze proces-modellen worden actoren en de relaties tussen de modellen aangegeven. Op basis van de resultaten zijn knelpunten geïdentificeerd en werden er aanbevelingen voor verbetering van de informatie-infrastructuur geformuleerd in een rapport gericht aan het ministerie en provincies.

Publicaties