Project

Verbeterde bewaring van zaden

De productie van zaaizaad is kostbaar. Sommige gewassen als ui en sla hebben echter een relatief beperkte bewaarbaarheid, zeker na bijvoorbeeld priming. Lange bewaarbaarheid is ook van belang voor behoud van genetische diversiteit in genenbanken, zoals CGN. Het project beoogt inzicht te verschaffen in fysiologische processen die de bewaarbaarheid bepalen en methoden te ontwikkelen om bewaarbaarheid (beter) te voorspellen en te verhogen.

De productie van zaaizaad is kostbaar en behoud van kwaliteit tijdens behandeling en bewaring is belangrijk. Sommige gewassen als ui en sla hebben echter een relatief beperkte bewaarbaarheid, zeker na bijvoorbeeld priming. Lange bewaarbaarheid is ook van belang voor behoud van genetische diversiteit in genenbanken, zoals CGN. Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat bij veroudering van zaaizaad naast de temperatuur en het vocht ook zuurstof een belangrijke rol speelt. Het is behoefte aan meer kennis over de relatieve rol van zuurstof is en t.o.v. temperatuur en het vochtgehalte van de zaden, over de schade die zuurstof veroorzaakt, en hoe zaden zich daar tegen wapenen. Het project beoogt inzicht te verschaffen in fysiologische processen die de bewaarbaarheid van zaden bepalen en methoden te ontwikkelen om bewaarbaarheid (beter) te voorspellen en te verhogen.

Deliverables

Kennis over veroudering van zaden, de rol van zuurstof daarbij en mechanismen die zaden ontwikkeld hebben om veroudering te remmen.

 

Publications


Seed production is costly and maintenance of quality during processing and storage is important. Seeds from some crops as lettuce and onion have a short longevity, especially after priming. Storability is also of importance for maintenance of genetic diversity in gene banks as CGN. Last years it became more obvious that besides temperature and moisture during storage, also oxygen plays an important role in seed ageing. There is a need for better understanding of the role of oxygen and its relative role compared to temperature and moisture content. The damage induced by oxygen and the defence system of seeds should be studied. The project aims to study the physiological processes in seeds that determine their longevity and to develop methods to improve and forecast seed longevity.


Publications