Project

Verbeterde positionering van de biologische tafelaardappel

De biologische tafelaardappel heeft nog niet zoveel aanzien ontwikkeld als bijvoorbeeld de biologische melk in de schappen van de supermarkt. De telers hebben op het niveau van 1) de handel, 2) de aardappel en 3) de presentatie geanalyseerd waarom dit zo is.

Doelstelling

1) De tussenhandel heeft onvoldoende belang bij een goede ontwikkeling van de afzetmarkt van biologische aardappels, 2) de aardappels die biologisch verkocht worden zijn van onvoldoende kwaliteit en 3) de marketing van de biologische aardappel laat zich te wensen over. De wijze waarop de aardappel op dit moment wordt gepresenteerd draagt niet bij aan een goede marketing.

De aardappelhandel is een klein segment waar de concurrentie hoog is. De gangbare aardappel voert hier de boven toon, is dan een goede positionering van de biologische tafelaardappel te realiseren? Telers willen graag een keten inrichten waar zij hun tafelaardappels kunnen afzetten volgens de door de ketenpartners nog nader vast te stellen leverings-en kwaliteitsgaranties.

Werkwijze

In gefaseerde stappen zijn we van idee ontwikkeling naar conceptontwikkeling gekomen. Wat zijn de uitgangspunten, waarden van het concept? Wat maakt De Bieper zo bijzonder (zie www.deBieper.nl) ? Vormgeving van het concept. Uitwerking concept en vormgeving. Plan van aanpak om de aardappels te gaan verkopen. Netwerk vergroten voor afzetkanalen. Keuze nieuwe rassen in 2013. Uitwerking hoe de Bieper verschijnt op de biovak 2013.

Resultaten

  • Een eenvoudige en in de praktijkgetoetst werkwijze voor markt- en ketenontwikkeling voor de agrarische ondernemers
  • het concept De Bieper
  • presentatie op Biovak 2012
  • presentatie op Gastronomie beurs november 2012
  • introductie tijdens week van de Smaak 2012
  • werkplan voor 2013; keuze diverse aardappelrassen.
  • marketingplan voor 2013

Publicaties