Project

Verbeteren eiwitbenutting pluimvee

De voeding van pluimvee is een cruciale factor die de nutrient use efficiency, de gezondheid en performance van pluimvee beïnvloedt. In het optimaliseen van de eiwitvoeding van pluimvee en het verminderen van stikstofverliezen is het van belang de behoefte van de dieren aan verteerbare aminozuren (bouwstenen van het eiwit) te kennen en daarnaast expertise te ontwikkelen over het optimale verteerbaar aminozuur profiel van de voeders voor pluimvee. Een aminozuuraanbod dat overeenkomt met de behoefte van pluimvee in verschillende productiestadia is essentieel om de pluimveeproductie en pluimveeketen verder te optimaliseren.

Aminozuurbehoeften voor landbouwhuisdieren worden opgesteld door het CVB (Centraal Veevoeder Bureau). De basis voor de huidige CVB normen is echter gedateerd en grotendeels gebaseerd op een update van aminozuurbehoeften bij pluimvee uit 1996 (Schutte et al., 1996). Verschillende ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de geadviseerde aminozuurbehoeften zeer waarschijnlijk bijgesteld moeten worden. Als voorbeeld kan hier de genetische potentie voor productie (ei, vlees) worden genoemd. Die is sterk toegenomen in de afgelopen decennia. Maar ook is er een toenemende trend om in de praktijk het eiwitgehalte in voeders te verlagen uit het oogpunt van diergezondheid, dierwelzijn en milieu. Het is essentieel dat aminozuurbehoeftenormen van dieren up-to-date zijn zodat het eiwitgehalte in voeders op een verantwoorde wijze verlaagd kan worden. In de afgelopen jaren is een meta-analyse uitgevoerd op studies, waarin de aminozuurbehoefte van pluimvee is bepaald via zogenaamde dosis-response experimenten. Deze analyse heeft voor enkele aminozuren een nieuwe behoeftenorm opgeleverd. Voor een aantal aminozuren was het echter niet mogelijk om op basis van de meta-analyse nieuwe behoeftenormen  vast te stellen, omdat het aantal studies dat aan de CVB criteria voldeed te beperkt was.

In 2015 zal een Research Note voor een wetenschappelijk tijdschrift worden opgesteld waarin de uitkomsten van de meta-analyse worden beschreven en tevens de criteria worden opgenomen waaraan een aminozuur dosis response studie zou moeten voldoen.

De uitkomsten kunnen direct via CVB veevoedertabellen worden geïmplementeerd en komen daarmee direct beschikbaar voor onderwijs, onderzoek, diervoederbedrijfsleven en pluimveehouders.

Publicaties