Project

Verbeteren stalvloeren van vleeskalveren

Er zijn aanwijzingen dat bestaande vloeren in de vleeskalverhouderij verbetering behoeven vanuit het oogpunt van het welzijn van de kalveren. Onderzoek naar effecten van alternatieve vloertypen op het welzijn van vleeskalveren ontbreekt op dit moment.

Doelstelling

Het doel van dit project is om onderzoek te doen onder praktijkomstandigheden om te komen tot een alternatief vloertype dat beter is voor het welzijn van de kalveren dan de bestaande vloeren in de vleeskalverij (houten lattenbodems in de blankvleeshouderij en betonnen roosters in de houderij van rosékalveren).

Werkwijze

In de eerste fase (september 2009 t\m oktober 2011) van dit onderzoek werden vijf alternatieve vloertypen geselecteerd. Vervolgens werd gekeken naar gedrag, ligcomfort, bevruiling (van het levende dier, bezoedeling (van het karkas na slachting) en de gezondheidstoestand van klauwen en gewrichten.

In de tweede fase van het onderzoek (maart 2011 t/m eind 2015) wordt een definitieve keuze gemaakt voor een vloertype. De vloeren zullen worden toegepast in de vleeskalverhouderij in Nederland. Waarnemingen in fase 2 vallen in de volgende onderdelen uiteen: gedrag, klinische gezondheid, pathologie (post mortem onderzoek), bevuiling (van het levende dier), bezoedeling (van het karkas na slachting), technische resultaten (ondermeer groei, karkaskwaliteit ed.) en behandelingen met diergeneesmiddelen.

Resultaten

Nieuwe vloertypen die vanuit het oogpunt van het welzijn van de kalveren, beter zijn dan de bestaande vloeren (houten lattenbodems ne betonnen roostervloeren in de houderij van, respectievelijk, blankvlees- en rosékalveren).