Project

Verbetering champignonteelt door aanpassing van substraat

Bij de champignonteelt worden grote hoeveelheden compost als substraat aangewend. In dit project wordt onderzocht of de hoeveelheid compost, i.e. de vuldikte van het champignonbed, verlaagd kan worden.

Hiervoor worden proeven uitgevoerd waar lagere composthoeveelheden gecombineerd worden met beperkte bijvoedingen met hemicellulose en eiwit. Tevens worden risico's op te hoge bedtemperatuur en tekort aan water afgewend. Concentraties aan voedingsstoffen en contaminanten worden gedurende meerdere champignon-vluchten gemonitord, evenals champignonproductie en -kwaliteit.

Uit de input-output proeven van 2013 en 2014 bleek dat, door een stikstofbron aan compost toe te voegen, de champignonproductie toenam met ca. 10-20%. Het effect op de opbrengst van extra addities van hemicellulose bleek niet significant. Ook het pelleteren van de hemicellulose, om het vrijkomen ervan voor de schimmel te spreiden in de tijd, gaf geen opbrengstverhoging. Wel was er extra afbraak van hemicellulose meetbaar als gevolg van de extra addities, dus dit extra wordt nutteloos opgebrand. De verwachtte temperatuurpiek bij hemicellulose toediening kon door extra bedkoeling geen schadelijke waarden bereiken. Hogere vulgewichten leiden tot hogere champignonproducties per m2 grond en tot betere kwaliteit. Het is nog onduidelijk waarom lager vulgewicht tot opbrengstreductie leidt, ondanks bijvoeding met stikstof en hemicellulose.

Een aantal nog te beantwoorden vragen (deels nog uit lopend onderzoek):

 • Stijgt de extra productie uit boven de te verwachten extra productie
  door de droge stof in de toevoegingen? Met andere woorden verteert de
  compost zoals verwacht verdergaand bij toevoegingen?
 • Worden de toegevoegde stikstof en hemicellulose geheel verteerd / opgenomen? Of blijft er een ongebruikte rest achter?
 • Waarom is een hogere vuldikte nog steeds opbrengtsverhogend, ondanks dat er geen tekort aan stikstof of hemicellulose bestaat?

In een kleinschalige proef in 2015 worden de resterende vragen nader onderzocht:

1. Effect vuldikte op opbrengst en kwaliteit van champignons:

 • Concentratie schadelijke stoffen (zuren, zouten).
 • Waterbeschikbaarheid.
 • Hoeveelheid mycelium

2. Is kwaliteit van compost bepalend voor wel/niet opbrengstverhoging door hemicellulose bijvoeding?

 • Testen verschillende combinaties van compost en hemicellulose addities
 • meten van afbraak hemicellulose

Publicaties