Project

Verbetering natuurkwaliteit Eems-Dollardestuarium Datema

Het ministerie van Economische Zaken is een beleidsnotitie voor de Staatssecretaris aan het schrijven over de keuzes die de komende tijd gemaakt moeten worden voor de EZ-inzet rond het Eems-Dollard estuarium. EZ vraagt IMARES om deelname aan het beleidstraject, en uitvoering van werkzaamheden binnen de directie in de vorm van meedenken over inhoudelijke aspecten bij het schrijven van een beleidsnotitie.

Voor dit project is IMARES gevraagd deel te nemen aan een workshop waarin kennis en beleid bij elkaar komen om haalbare voorstellen voor het ecologisch herstel van de Eems-Dollard te formuleren.

Publicaties