Project

Verbetering risico-indicatoren duurzame gewasbescherming

Beoordeling en ontwikkeling van risico-indicatoren duurzame gewasbescherming die in aanmerking komen voor toekomstig gebruik binnen de EU. De huidige methodiek is bijna 10 jaar oud en dient opnieuw beoordeeld te worden.

Doelstelling

Volgens de Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (Sustainable Use Directive) dienen lidstaten de doelstellingen van hun National Action Plan te evalueren. De lidstaten maken daarbij gebruik van de uitkomsten van risico-indicatoren. Het instrument HAIR2010, waar de lidstaten gebruik van maken, bevat een aantal risico-indicatoren voor oppervlaktewater, bijen, bodemleven, vogels, zoogdieren, en voor groepen toepassers en omwonenden. De methodiek is grotendeels gebaseerd op richtlijnen en gegevensbronnen die inmiddels bijna 10 jaar oud zijn. Daarom is beoordeling nodig naast voorstellen voor inhoudelijke ontwikkeling van de risico-indicatoren op basis van beleidsprioriteiten.

Plan van Aanpak

  • beschrijven van de beschikbare risico-indicatoren;
  • prepareren databases voor het testen van geselecteerde risico-indicatoren;
  • testen geselecteerde risico-indicatoren;
  • rapporteren resultaten en aanbevelingen.

Resultaten

Het project geeft antwoord op de volgende vragen. a. Wat is de wetenschappelijke kwaliteit van de risico-indicatoren in HAIR2010, in het licht van recente (10 jaar) wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe Guidance voor  Europese toelating? b. Hoe kan de kwaliteit van risico-indicatoren in HAIR2010 worden verbeterd met het oog op de vraag binnen de EU naar communautaire risico-indicatoren voor mens en milieu?