Project

Verbetering schermprestaties

Uit de proef met hoogisolerende schermen bij WUR glastuinbouw bleek bij komkommer een energiebesparing haalbaar van 50% ten opzichte van een situatiemet een enkel scherm. Bovendien bleken ondanks het maken van veel schermuren enhet minimaal ontvochtigen, productie en kwaliteit op een hoog niveau te liggen,vergelijkbaar met een goede tuinder. Daarmee is de potentie van de routeverhogen van de isolatiewaarde van de schermen in combinatie met zuinigontvochtigen goed zichtbaar geworden. Vanuit de praktijk begint debelangstelling daarvoor dan ook te groeien. Een eerste experiment door eenchrysantentuinder, Arcadia laat echter ook zien dat de introductie van meerisolerende schermen ook de nodige risicos met zich meebrengt.

Door te kiezen voor een zonwerend scherm als tweede systeem onder een verduisteringsdoek konden weliswaar ook overdag schermuren worden gemaakt en kon de overgang van het openen van de verduistering mede door de inzet van de ontvochtiging ook beter verlopen, maar door het extra lichtverlies overdag werd toch productie ingeleverd. Daarnaast wordt er door de tuinders een ander probleem gesignaleerd. Hoewel de proef met komkommer qua energiebesparing en gewasreactie een groot succes was, vragen telers die een minder hoge temperatuur aanhouden zich af of het loont om ook voor die gewassen zoveel te investeren in verbeterde schermen Er leven nu twee gedachten om met lagere  kosten ook voor die gewassen de isolatiewaarde van de schermen te verbeteren en de risicos op verlies aan productie of op kwaliteit te verminderen. Weliswaar wordt dan niet dezelfde isolatiewaarde bereikt als met 4 schermen, maar 40% reductie van het gasverbruik door aanpassing van de bestaande installatie en het aanschaffen van één extra scherminstallatie lijkt wel haalbaar.

Publicaties