Project

Verdamping

Vanuit de toepassing van Het Nieuwe Telen is opnieuw de behoefte gegroeid om de grenzen te verkennen en te beschrijven van de minimale verdamping van een gewas en de wensen voor het microklimaat in het gewas. Daarvoor is het belangrijk dat het onderwerp verdamping als bottle-neck voor energie besparing breed besproken wordt in de sector.

Doelstellingen project

  • Op basis van argumenten en experimenteel bewijs de grenzen en bandbreedtes vast stellen voor de minimaal benodigde verdamping van gewassen en dus minimale energie input om optimaal te kunnen telen met behoud of zelfs verbetering van plantgezondheid en productkwaliteit.
  • Door aansprekende proeven of teelten de kennis ontwikkelen en de fysiologische verklaring tonen voor telen met minimale verdamping.
  • Dit moet mede de basis vormen om de doelstellingen van een energie besparing via Het Nieuwe Telen van meer dan 50% en Richting Gevende Beelden II van 70% in de praktijk te realiseren.

Aanpak en tijdspad

WP 1: Kennis inventarisatie

  • De informatie over beperking van de verdamping op basis van uitgevoerd onderzoek, rapporten en artikelen in een studie bij elkaar brengen
  • Een inventarisatie maken van argumenten en ervaringen van telers waarom ze de verdamping niet willen of kunnen beperken.
  • Ontwikkelen van strategieën om specifieke verdamping in plaats of tijd te kunnen stimuleren of afremmen met gebruik van bestaande systemen.

WP 2: Uitwerken van opzet experimenten om kennis te ontwikkelen en de fysiologische verklaring te tonen voor telen met minimale verdamping

Uit de kennis inventarisatie moet naast de kennis beschrijving een opzet komen voor één of meerdere experimenten waarmee voor voorbeeld gewassen de algemene fysiologische principes van beperking van de verdamping worden aangetoond.

WP 3: Opzetten en uitvoeren van enkele basis experimenten om essentiële plant fysiologische principes voor telen met beperkte verdamping te verifiëren.

Bij de start van WP 1 wordt een workshop met deskundigen en telers georganiseerd om de belangrijkste plant fysiologische principes die bij verdamping een rol spelen en waarover vragen rond de praktische toepassing bestaan te identificeren. Voor het testen van deze principes worden kortlopende experimenten uitgewerkt waarvan de resultaten direct gekoppeld kunnen worden aan de uitkomsten van WP 1.

WP 4 Publiciteit en communicatie

  • Voor WP 1: inventarisatie zal al met telers over het project gesproken moeten worden om hun kennis en ervaring in kaart te brengen.
  • Over de resultaten van WP 1 zal een rapportage verschijnen, maar ook zal middels artikelen en internet nieuws kennis moeten worden gedeeld met de praktijk. 
  • Vertalen van alle informatie in een duidelijke voorlichtingsboodschap om die tijdens en na de experimenten te kunnen uitdragen.

 Go/No Go na 5 maanden.

Als afronding van WP 1, WP 2 en WP 3 vindt een evaluatie plaats met een go/no go beslissing voordat tot daadwerkelijke start van experimenten wordt overgegaan.

WP 5: Experimenten met beperkte verdamping

Kennis ontwikkelen en fysiologische verklaring tonen voor telen met minimale verdamping.

Experimenteel aantonen dat beperking van de verdamping kan zonder dat dit schadelijk is voor een gewas.

Resultaten (beoogd)

Van werkpakket 1, werkpakket 3 en werkpakket 5 komen rapporten beschikbaar. Daarin moeten duidelijke uitspraken over minimale verdamping en uitleg van de plantfysiologische processen worden gegeven en hoe die in de praktijk zijn toe te passen.

Verder is werkpakket 4 gericht op kennisoverdracht en rapportage.