Project

Verder onderzoek naar preventie en bestrijding van Aviaire Influenza

De Groep Veterinaire Epidemiologie en Risicoanalyse voorziet de overheid van kennis, expertise, methoden en faciliteiten die voor de overheid onmisbaar zijn voor de uitvoering van nationale en internationale wet- en regelgeving en voor andere overheidstaken van nationaal en/of algemeen belang. Het richt zich vooral op de aangifteplichtige dierziekten, waaronder een groot aantal zoönosen, zoals aviaire influenza. Er is een strategie opgesteld ten aanzien van de omgang met AI, en binnen dit project zal onderzoek naar een of meer onderzoeksprioriteiten uit deze strategie plaatsvinden.

Aviaire Influenza (AI) bestrijding is een verantwoordelijkheid van de overheid. In het afgelopen jaar is een nieuwe bestrijdingsstrategie voor AI bediscussieerd met de sector, waarin ook een aantal onderzoeksprioriteiten worden onderscheiden. Binnen dit project zal een of meer van deze onderzoeksprioriteiten worden opgepakt. Voorbeelden zijn: verfijnen van aviaire influenza risicogebieden door het combineren van resultaten van afzonderlijke AI onderzoeken uit het recente verleden; effectieve criteria voor het melden van verdachte klinische situaties en het verbeteren van vroeg-detectie van vogelpest-uitbraken bij slachteendenbedrijven.

Publicaties