Project

Verdere uitwerking monitoring mesttoediening

In 2019 is door een werkgroep, geïnitieerd door LNV, geïnventariseerd hoe een beter beeld te verkrijgen is over hoe mest wordt uitgereden, bijvoorbeeld door gegevens van loonwerkers of NVWA te gebruiken. Voor het aandeel van de verschillende mesttoedieningstechnieken (de implementatiegraad van technieken in de praktijk) wordt momenteel gebruik gemaakt van gegevens uit de Landbouwtelling (LBT). Al enige tijd is er discussie over de representativiteit van deze implementatiegraad.

In 2019 is door een werkgroep, ge├»nitieerd door LNV, ge├»nventariseerd hoe een beter beeld te verkrijgen is over hoe mest wordt uitgereden, bijvoorbeeld door gegevens van loonwerkers of NVWA te gebruiken. Voor het aandeel van de verschillende mesttoedieningstechnieken (de implementatiegraad van technieken in de praktijk) wordt momenteel gebruik gemaakt van gegevens uit de Landbouwtelling (LBT). Al enige tijd is er discussie over de representativiteit van deze implementatiegraad. Binnen dit project wordt in samenwerking met de werkgroep bestudeerd hoe een beter beeld te verkrijgen over de wijze van mesttoediening in de praktijk.

Publicaties