Project

Verdienmodel Betuwse Bloem

Ondernemers die met (nieuwe) verdienmodellen daadwerkelijk aan de slag gaan om zo meer marktgericht te gaan ondernemen. orderen van marktgericht ondernemen bij ondernemers in de regio Betuwse Bloem.

Doelstelling project

Bevorderen van marktgericht ondernemen bij ondernemers in de regio Betuwse Bloem.

Resultaten

Beoogde resultaten:

  • Bijdragen aan twee cases van Betuwse Bloem programma Marktgericht ondernemen
  • Format ontwikkelen dat gebruikt kan worden in andere regio’s

Resultaten:

  • Innovatiecafe “local for local”
  • Presentatie en notitie kansrijke claims Elstar en Conference