Project

Verdienmodellen voor emissiebeperkende technieken en maatregelen

Kennis van de technisch-economische aspecten van emissiebeperkende technieken en maatregelen op bedrijf- en gebiedsniveau en van maatregelen in de keten biedt inzicht in de potentiële meerwaarde van duurzamere producten en/of productiewijzen.

Doelstelling

Het ontbreekt tuinders en adviseurs aan verdienmodellen om afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie een afweging te kunnen maken tussen verschillende emissiebeperkende technieken en maatregelen op bedrijfs- en op gebiedsniveau en voor de creatie van meerwaarde in de keten. De doelstellingen van dit project zijn dan ook:

  • Een inventarisatie maken van de wensen en eisen van potentiĆ«le gebruikers ten aanzien van reikwijdte, diepgang en gebruikstoepassing van het beslissingondersteunend economisch rekenmodel.
  • Een ontwerp maken van het analysemodel dat de basis is voor het economisch rekenmodel op bedrijfsniveau.
  • Modelleren van het bedrijfsmodel voor geselecteerde bedrijfstypen.

Werkwijze

  • Keuze voor twee bedrijfstypen: 1) met substraat respectievelijk grondteelt en pilotgewassen en 2) typen emissies met Go/No Go besluit door begeleidingsgroep
  • Analyse va de wensen ven eindgebruikers
  • Opzetten van een conceptueel model voor analyse op bedrijfsniveau en ketenniveau.
  • Modelleren van het basis of referentiebedrijf: in kaart brengen van de huidige emissie, productiewijze en inkomsten.

Resultaten

  • Inzicht in de wensen en eisen van de eindgebruikers.
  • Ontwerp en prototype van het verdienmodel voor de geselecteerde gewassen.