Project

Verduurzaming handelsketens en vergroening economie

De doelstelling voor deze studie is inzicht te krijgen in strategieën die bijdragen aan vergroening van de economie binnen handelsketens, en wat hiervan de resultaten zijn voor werkgelegenheid.

Onderzoeksvragen

  • Welke verduurzamingsstrategieën kunnen er binnen handelsketens worden onderscheiden?
  • Welke strategieën worden er binnen handelsketens voor vis en cacao gehanteerd om tot verduurzaming te komen?
  •  Wat zijn de resultaten van de verduurzaming van deze handelsketens voor vergroening van de economie, specifiek gericht op werkgelegenheid?
  • Wat zijn de verschillen of overeenkomsten tussen beide handelsketens?  
  • Hoe is een toename van de werkgelegenheid binnen de verschillende schakels van een handelsketen verdeeld?

Werkwijze

De studie naar de verduurzaming van handelsketens en de bijdrage aan de vergroening van de economie bestaat uit :

  • Analyse van verschillende verduurzamingsstrategieën binnen een handelsketen
  • Operationaliseren van het concept groene groei en de positie van werkgelegenheid als indicator voor de sociaal economische context voor de vergroening van de economie.
  • Case studies naar de verschillende duurzaamheidsstrategieën voor de geselecteerde handelsketens, en de resultaten van deze strategieën op werkgelegenheidsniveau
  • Vergelijkende analyse van de veranderingen in werkgelegenheid binnen beide handelsketens in relatie tot de gehanteerde verduurzamingsstrategieën

De uitvoering van dit project is in 2012 en 2013 . Het project is opgedeeld in een zestal fasen. Eind augustus 2012 is een beslismoment gepland over de voortgang van het project in 2013.

Beoogd resultaat

Het resultaat is inzicht in de bijdrage van verduurzaming van handelsketens aan vergroening van de economie, specifiek gericht op werkgelegenheid.