Project

Verduurzaming visserij CN met visvallen (HD3571)

Binnen de visserij op de Saba Bank en de kustwateren rond St Eustatius wordt voornamelijk gebruik gemaakt van vallen voor het vangen van kreeft en rifvissen. Het gebruik van vallen levert ongewenste schade aan de kwetsbare tropische mariene ecosystemen door o.a. spookvissen en bijvangst van ongewenste maar ecologisch belangrijke soorten (b.v. herbivoren).

De belangrijkste doelstellingen van het visserij- en natuur beleid zijn het in stand houden van de biologische rijkdommen van de zee en een duurzame en evenwichtige exploitatie van deze rijkdommen waarbij de impact van de visserij op de mariene ecosystemen in Caribisch Nederland zo beperkt mogelijk moet zijn. Het wettelijke kader van Nederland m.b.t. de visserij en de natuur staan grotendeels beschreven in het Natuurbeleidsplan Caribische Nederland 2013-2017 van EZ.

Binnen de visserij op de Saba Bank en de kustwateren rond St Eustatius wordt voornamelijk gebruik gemaakt van vallen voor het vangen van kreeft en (rif)vissen. Het gebruik van vallen levert ongewenste schade aan de kwetsbare tropische mariene ecosystemen door o.a. spookvissen en bijvangst van ongewenste maar ecologisch belangrijke soorten (b.v. herbivoren).

Het doel van het huiidige project is het uitvoeren van een serie robuuste experimenten m.b.t. spookvissen, biologisch afbreekbare panelen en ontsnappingsgleuven om tot eenduidige advisering te komen voor aanpassingen aan het ontwerp van de vallen om 1) het risico op spookvissen te minimaliseren, en 2) de bijvangst van ongewenste vis (o.a. herbivoren) te verminderen.

Publicaties