Project

Verenigen heterogene behoeften in ontwerpen

Veehouderij staat in de top 3 van belangrijkste bijdragers aan de meest serieuze milieuproblemen, lokaal en globaal. Zo stelt het rapport ‘Livestock’s long shadow’ van Steinfeld et al.. Maar niet alleen op milieugebied kent de veehouderij problemen, er zijn ook problemen met dierenwelzijn, bevolkingsgezondheid en continuïteit van het boerenbedrijf. Toekomstvisies voorspellen dat de vraag naar dierlijke producten verdubbelt tegen het jaar 2050. We staan voor de uitdaging om niet alleen dierlijke voedsel productie te
verduurzamen, maar ook nog eens meer te produceren. Ook wel de “met 2x minder input en impact 2x meer output generen” uitdaging genoemd.

Probleemstelling

Een veehouderij die ertoe doet, ook in de toekomst, zal aan alle duurzaamheidseisen moeten voldoen. Een in elk respect duurzame veehouderij sluit dan ook geen compromissen of weegt de ene waarde boven de ander; zij voldoet tegelijkertijd aan alle behoeften van mens, dier en milieu. Echter blijkt het in de praktijk nog niet zo gemakkelijk om duurzaamheidsconflicten te vermijden. De behoeften van mens, dier en milieu lijken vaak tegengesteld aan elkaar te zijn. Zoals bijvoorbeeld dierenuitloop vs milieubelasting, of meer bewegingsvrijheid en ruimte voor dieren vs het maken van winst. De onderzoeksvraag is dan ook: “Hoe kun je duurzame dierlijke productie systemen ontwerpen, waarbij duurzaamheidsconflicten niet bestaan en waarin positief wordt bijgedragen aan het welzijn van mens, dier en milieu?” Dit is een methodische vraag, er is dan ook behoefte naar een ontwerpmethodiek/systematiek die tools en structuur biedt om om te gaan met de complexiteit van dierlijke productie systemen. Één van de factoren die het geheel complex maakt is het feit dat we het over dierlijke productie systemen hebben. Er leven dieren in het systeem, dieren maken gebruik van het systeem en systeemdoelen zijn afhankelijk en gebaseerd op dieren (in de vorm van product in zichzelf, vlees, en/of het leveren van producten, melk eieren). Hoe kun je het dier en diens verschillende rollen vertalen naar hanteerbare eisen ten aanzien van het systeem? Hoe neem je het dier mee in het ontwerpproces en hoe weet je diens belangen te verenigen met die van de mens en het milieu?

Doelstelling

Dit AIO traject beoogt kennis te genereren hoe dieren in ontwerpprocessen voor nieuwe duurzame veehouderij systemen kunnen worden gerepresenteerd en richt zich op het verenigen van ogenschijnlijk tegengestelde behoeften en belangen tijdens het ontwerpproces en de mogelijke afhankelijkheid van de gebruikte ontwerpaanpak.

Publicaties