Project

Vergelijkbaar maken Basiskaarten Natuur

Het probleem is dat bij het monitoren van veranderingen in de tijd tussen twee of meerdere geodatasets met vergelijkbare thematiek meer dan alleen de werkelijke veranderingen worden waargenomen. Ook veranderingen t.g.v. fouten in de datasets (zowel thematisch als geometrisch) of verschillen die ontstaan t.g.v. het gebruik van andere methodes/definities  zijn onderdeel van de waargenomen veranderingen. Het type en areaal van de veranderingen in de tijd zijn hierdoor niet betrouwbaar. Het gevolg is dat dit type data alleen met veel kanttekeningen en terughoudendheid gebruikt kan worden voor beleidsanalyses.

De doelstelling van het project is grip krijgen op monitoring met geodata. Hoe kunnen werkelijke veranderingen worden onderscheiden van niet-werkelijke veranderingen?  Hoe om te gaan met veranderingen die veroorzaakt wordt door geometrische en/of semantische onvolkomenheden in de bronbestanden. Is het mogelijk om de oorzaak van deze niet-werkelijke veranderingen te identificeren en te kwantificeren. En wat zijn mogelijkheden om deze niet-werkelijke veranderingen te vermijden en/of te elimineren.

Publicaties