Project

Vergelijkbare studie biologisch-gangbaar op klimaat

In het regeerakkoord is een relatie gelegd tussen klimaat en landbouw. Het is relevant te zoeken naar de beste opties om de klimaateffecten te verminderen. Daarvoor is het zinvol om in elk geval inzicht te hebben in de verschillen in klimaatimpact van de gangbare en biologische productiewijze voor een aantal landbouwproducten in Nederland.

Voor de uitwerking van et klimaatbeleid in nederland is het gewenst een actueel inzicht te hebben in de klimaatimpact van diverse plantaardige en dierlijke producten van de Nederlandse conventionele en biologische landbouw. 

Doel van de studie is om de emissies van beide landbouwsystemen te vergelijken voor een aantal dierlijke en plantaardige producten.

Er zal een meta analyse worden uitgevoerd van Nederlandse en internationale literatuur om een brede basis aan informatie te hebben voor de vergelijking.

Publicaties