Project

Vergelijken DIDSON en SEAGIS videobeelden

Akoestische methoden zijn op dit moment de best beschikbare meetmethode voor observaties en monitoren van pelagische visvoorraden. In dit project worden twee door IMARES aangeschafte camera's geëvalueerd om de akoestische 'blinde vlek' vast te stellen.

Doelstelling

Evalueren van de prestaties van de akoestische DIDSON en SEAGIS camera's (aangeschaft door IMARES) voor onze onderzoeken.

Resultaten

Het project zal voor de DIDSON-camera doelsterktemetingen opleveren bij een gestandaardiseerd terrein.