Project

Vergroeningsmaatregelen

In 2015 gaat de vergroening van de directe betalingen (pijler 1) in, in 2016 het nieuwe stelsel ANB. Beide beleidsinstrumenten hebben ten doel het verhogen van de biodiversiteit en verbeteren van ecologische condities in het agrarisch gebied. Het daarmee echter niet gezegd dat beide instrumenten complementair werken. Idealiter wordt het agrarisch natuurbeheer van de 2e pijler optimaal afgestemd met de vergroeningsmaatregelen van de 1e pijler, met name de EFA-maatregel. Deze noodzaak / wens wordt in discussies dan ook vaak onderstreept:  de vergroening moet het ANB versterken en vice versa !

In 2015 gaat de vergroening van de directe betalingen (pijler 1) in, in 2016 het nieuwe stelsel ANB. Beide beleidsinstrumenten hebben ten doel het verhogen van de biodiversiteit en verbeteren van ecologische condities in het agrarisch gebied. Het daarmee echter niet gezegd dat beide instrumenten complementair werken. Idealiter wordt het agrarisch natuurbeheer van de 2e pijler optimaal afgestemd met de vergroeningsmaatregelen van de 1e pijler, met name de EFA-maatregel.

In het project worden succes en faalfactoren voor de optimale afstemming van de  vergroeningsmaatregelen (EFA) met agrarisch natuurbeheer(ANB) ge├»dentificeerd, en verder uitgewerkt tot handvatten voor beleidsimplementatie van zowel 1e pijler vergroeningsmaatregelen als het agrarisch natuurbeheer.

Het onderzoek draagt bij aan een integratie Pijler 1 en 2, rekening houdend met sociale, ecologische en economische factoren, waarbij mate van vrijwilligheid een balgnrijke variabele is. Met enerzijds een afdwingbaar systeem, gebaseerd op regelgeving, voorschrift, en aan de andere zijde van het spectrum een systeem op basis van subsidie en communicatie.

Deliverables

Elk onderdeel (ecologische, economische en sociale ) van het project resulteert in:

  •  een korte notitie en 
  • een beleidsadvies in de vorm van handvatten / richtlijnen / aandachtspunten voor afstemming P1P2,      geschreven voor provincies en andere overheden betrokken bij het nieuwe stelsel ANB.

Publicaties