Project

Vergroten zonnebrandproducten de gevoeligheid van koraal voor klimaatverandering?

Koraalverbleking als gevolg van opwarming van de aarde is momenteel de grootste bedreiging voor tropische koraalriffen. Grote 'bleaching events' hebben verwoestende gevolgen voor koraalriffen en hun ecosysteemdiensten, waaronder kustbescherming, visserij en toerisme. Recente studies tonen een specifieke gevoeligheid van koralen voor verbindingen die aanwezig zijn in zonnebrandproducten.

Verhoogd toerisme en het corresponderende gebruik van deze producten legt mogelijk extra druk op deze riffen als gevolg van de verlaagde waterkwaliteit. Verontreiniging met zonverzorgingsproducten kan synergistisch werken met het temperatuurseffect (door klimaatverandering), waardoor de drempelwaarden voor koraalverbleking worden beïnvloed.

In deze studie willen we onderzoeken of de kwetsbaarheid van koraalriffen voor de effecten van klimaatverandering wordt versterkt door blootstelling aan met zonnebrand vervuild water - en dus de thermische drempelwaarde voor verbleking beïnvloeden. De belangrijkste activiteiten omvatten experimentele blootstellingsstudies, waaronder een studie met koraal waarbij de effecten van temperatuur, waterkwaliteit (UV-filters) en hun interactie worden bestudeerd.

Het experimentele werk zal worden uitgevoerd in faciliteiten van Carus, de faciliteit voor experimenteel onderzoek in Wageningen. Resultaten kunnen een wisselwerking aantonen tussen klimaatverandering en waterkwaliteit. Dit onderzoek zal bijdragen aan het recente wetenschappelijke debat over zonnebrandeffecten in het mariene milieu, onderzoek dat nog steeds een controverse is en pas enkele jaren jong is. Resultaten kunnen worden gebruikt in het debat over het al dan niet inzetten van een (lokaal) verbod op specifieke verbindingen of producten

Publicaties