Project

Verhogen van zaadkwaliteit en zaadproductie bij tomaat

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het gebruik van groeimodellen in productiegewassen (o.a. tomaat). Dit heeft veel inzicht opgeleverd in fysiologische processen, invloed van omgevingsfactoren en maakt het mogelijk om voorspellingen te doen van de vruchtopbrengst.

Doelstellingen project

Het project beoogt de perspectieven te onderzoeken van verbetering van zaadkwaliteit en zaadproductie bij tomaat door sturing van de omgevingsfactoren met gebruikmaking van modellen.

Aanpak en tijdspad

Jaar 1:

  • literatuurstudie
  • twee teelten met beiden een variabele in omgevingsfactoren en analyse van eventuele verschillen in opbrengst en kwaliteit van de zaden

Jaar 2:

  • twee nieuwe teelten om resultaten jaar 1 nader te ondedrzoeken

Resultaten (beoogd)

  • rapportages