Project

Verhoging eiwitgehalte

Om het verlies aan spiermassa bij kwetsbare ouderen te beperken of te voorkomen is het essentieel dat de eiwitinname verhoogd wordt, in combinatie met meer bewegen.

Doelstellingen project

Dit voorstel richt zich op het eerste deel; verhoogde eiwitinname. Tot nu toe wordt geprobeerd om eiwitinname te verhogen met behulp van speciale voedingssupplementen. De kern van dit onderzoek is het verhogen van eiwitinname met behulp van voedselproducten die passen in een gewoon eetpatroon, hetgeen de kans sterk vergroot dat de inname blijvend verhoogd kan worden. De producten die getest worden zijn brood en zuivel, passend in twee van de drie dagelijkse maaltijden. En juist bij die twee maaltijden is in Nederland vaak sprake van te weinig eiwit-inname (Tieland et al. 2012). 

Aanpak en tijdspad

Vraagstelling: kunnen we met behulp van voeding (verrijkt brood en zuivel) de inname van eiwit door kwetsbare ouderen verhogen/optimaliseren. Allereerst wordt de smaak en beleving van de nieuwe producten onderzocht met behulp van een consumentenonderzoek onder ouderen. Vervolgens wordt bij twee interventies in real-life 2 settings de consumptie van de nieuwe producten gevolgd. De mogelijke "snelle" verhoging van de eiwitinname wordt verkend in een ziekenhuisomgeving (maximale verblijfsduur van 10 dagen). Mogelijke gevolgen van een blijvende hogere consumptie – gefaciliteerd door een betere acceptatie van de gewone producten - worden vervolgens verkend in een zorgomgeving.

Resultaten

Brood- en zuivelproducten met verhoogde gehalten aan eiwit die aantrekkelijk zijn voor een specifieke doelgroep: geĂ¯nstitutionaliseerde (ziekenhuis/verpleeghuis) ouderen, met een mogelijke additionele toepassing voor de thuiszorg.