Project

Verhoging immuuntherapie efficiency door gebruik van specifieke voeding

Op dit moment groeit in Nederland het aantal mensen dat jaarlijks wordt geconfronteerd met, en overlijdaan, tumoren nog altijd sterk. Van sommige voedselcomponenten is aangetoond datze een ondersteunend effect hebben bij therapieën gericht tegen tumoren. T-cellenworden op dit moment als therapie toegediend met veelbelovende resultaten. DezeT-cel therapie is gebaseerd op het isoleren van T-cellen van patiënten, zegenetisch te instrueren de tumor te herkennen en aan te vallen, en zevervolgens terug te geven aan de patiënten.

Er is nog behoefte voor verbeteringvan de efficiëntie van T-cel therapie en voorkoming van tumor terug groei watwij door middel van verbeteren van het immuunsysteem zou kunnen. Indienaangetoond voor het tumor model hier in onderzoek, zal het ook breder toe tepassen zijn bij mensen die een verlaagd immuunsysteem hebben zoals ouderen ofmensen na een stress of medische ingreep. Dit onderzoek volgt uit huidigonderzoek binnen het Europese FibeBiotics project en het nationale TI Food& Nutrition project waarin we in vitro analyses uitvoeren aan verschillendevezels, waaronder -glucanen.

Achtergrond

Een goedwerkend immuun systeem is onontbeerlijk voor het behoud van een goede gezondheid aangezien het betrokken is bij de afweer van pathogenen en het opruimen van foute cellen in ons lichaam. Voedsel(componenten) zoals bepaalde voedingsvezels kunnen een positieve bijdrage leveren aan een goed werkend immuunsysteem.

Onderzoeksdoel

Onderzoek in dit project richt zich op een mogelijke bijdrage van bepaalde voedingsvezels en immuun modulerende eiwitten aan genezing van tumoren door een specifieke immuuntherapie. Dit onderzoek richt zich op melanoom als tumormodel. Elk jaar overlijden er meer mensen aan deze ziekte. De huidige immuuntherapie laat veelbelovende resultaten zien maar ook ruimte voor verbetering. Onze onderzoekspartner (Erasmus MC) heeft een muismodel waarin de groei van melanoom en de toegepaste immuuntherapie de situatie in de mens goed nabootst en de activiteit van het immuun systeem uitgebreid is gekarakteriseerd. Hierdoor kunnen we duidelijk analyseren welke bijdrage de voedingsbestanddelen leveren aan de effectiviteit van de immuuntherapie. Ook kunnen we door middel van dit model resultaten vertalen naar andere tumor varianten, maar ook andere aandoeningen waarin het immuunsysteem een belangrijke rol speelt.

Plan van aanpak

Er zijn veel verschillende voedingsvezels en immuun modulerende eiwitten uit verschillende bronnen. Daarom worden er eerst laboratoriumproeven uitgevoerd om te analyseren welke de meest potente immuunmodulatie laten zien. Vervolgens zullen we na orale toediening van de componenten analyseren of ze de efficiëntie van de anti-tumor immuuntherapie in het muizen tumor model verhogen. Uiteindelijk willen we de resultaten uit de muizenstudies weer combineren met laboratoriumwerk om het achterliggende mechanisme beter te begrijpen.

Resultaten

Na deze studie willen we een of meerdere voedingsvezels en immuun modulerende eiwitten hebben geïdentificeerd die klaar zijn voor analyse van effecten op humane cellen in het laboratorium en die uiteindelijk ook gebruikt kunnen worden in klinische trials om anti-tumoreffecten van immuuntherapie in patiënten te versterken.

Publicaties