Project

Verify

Broeikasgassen als CO2 en CH4 zijn voor een groot deel veroorzakers van klimaatverandering. DE EU heeft strikte emissie reducties afgesproken voor de toestand. Om bereikte doelen te kunnen vaststellen, moet elk land haar broeikasgassen rapporteren. Hier zitten nog steeds grote verschillen tussen.

Doel van VERIFY is om een onafhankelijk systeem voor de hele EU op te zetten voor alle sectoren: energie, trasnport, landbouw en ook bosbouw. Taak van Wageningen Environmental Research is om het deel bosbouw te verzorgen. 

Het overall systeem is van groot belang voor de instanties die de nationale rapportages verzorgen, voor Nederland is dat TNO in combinatie met LNV en EZK. Ook internationaal zal de VERIFY methode van groot belang zijn voor het IPCC.

Publicaties