Project

Verkenning beleidsopgaven voor Natuurinclusieve landbouw

Sinds een paar jaar is natuurinclusieve landbouw een belangrijk onderwerp binnen het ministerie van LNV. Er zijn vele ontwikkelingen gaande om deze vorm van duurzame landbouw te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Vanwege het pionierende en dynamische karakter van dit dossier is dit project ingericht om 'tijdens de rit' kennisondersteuning te bieden. Op deze manier kan ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen en de daarbij behorende kennisbehoefte.

In 2018 is het project opgedeeld in twee onderdelen: Maatregelen & Indicatoren.

Maatregelen

In dit onderdeel is een verkenning uitgevoerd van effecten van natuurinclusieve maatregelen op het boerenbedrijf en heeft geresulteerd in een rapport wat de basis vormde voor een brief naar de Tweede Kamer.

Indicatoren

Om de ontwikkelingen mbt natuurinclusieve landbouw landelijk te kunnen monitoren is er behoefte aan inzicht in geschikte indicatoren. Om natuurinclusieve landbouw te kunnen meten en monitoren is er behoefte aan een overzicht van bruikbare indicatoren. Dit onderdeel heeft geresulteerd in een long list en een short list van geschikte indicatoren, met een overzicht van meetmethode, gegevensbronnen, inwinningsfrequentie ed. van elke indicator van de short list zijn tevens factsheets gemaakt.

Publicaties