Project

Verkenning circulaire economie-initiatieven in stedelijk gebied

De circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie voor mens, natuur en economie in iedere schakel nastreeft (EZ, 2014; I&M, 2014). Door circulaire economie zijn minder producten en grondstoffen nodig door hergebruik en/of efficiënter gebruik. Dit leidt onder andere tot vermindering van waardevernietiging, omdat wat voorheen afval was nu nuttig wordt gebruikt.   In een zogenaamde lineaire economie de tegenhanger van circulaire economie worden natuurlijke hulpbronnen (waaronder grondstoffen, biodiversiteit en bodemkwaliteit) omgezet in materialen en gewassen, en na verloop van tijd worden de resten afgedankt en verdwijnen ze op een afvalhoop. Het gevolg is dat natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken, met als gevaar dat het ecologische draagvlak van de planeet overschreden wordt (Smits en Linderhof, 2014).   Figuur 1: Ontwikkelingsfasen van afval naar grondstof. (Bron: Ministerie van I&M (2014).  

De circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie voor mens, natuur en economie in iedere schakel nastreeft (EZ, 2014; I&M, 2014). Door circulaire economie zijn minder producten en grondstoffen nodig door hergebruik en/of efficiƫnter gebruik. Dit leidt onder andere tot vermindering van waardevernietiging, omdat wat voorheen afval was nu nuttig wordt gebruikt.

Veel steden streven ernaar om een duurzame, leefbare stad te worden waar duurzame bedrijvigheid en innovatief ondernemerschap centraal staan. Circulaire economie met betrekking tot voedselvoorziening kan hierbij een belangrijke rol bij spelen. Er zijn al diverse praktijkvoorbeelden van voedselproductie in en rond het stedelijk milieu waarbij circulaire economie een rol speelt en de potentie voor de toekomst lijkt groot. Voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ), dat zowel ondernemerschap, innovatie, groene groei en een duurzame landouw nastreeft, is circulaire economie een interessante systeeminnovatie.  EZ wil kunnen beoordelen of zij als ministerie stedelijke circulaire initiatieven in de voedselproductie een impuls zou moeten geven.

Dit BO-project geeft:

Een beter beeld van de duurzaamheidsperformance van een aantal circulaire bedrijven/systemen in de voedselproductie;

Een beeld van (de potentie van) stedelijke afvalstromen en (de potentie van) gebruiksmogelijkheden daarvan bij stadslandbouw;

Inzicht in waar impulsen effectief kunnen zijn.

De resultaten van het project dragen bij aan de beleidsformulering van EZ t.a.v. circulaire duurzame stadslandbouw.

Publicaties