Project

Verkenning en Toetsing prestatiebeoordeling duurzaam inkopen

Verkenning hoe de huidige definitie van duurzaam voedsel - gebaseerd op keurmerken die voldoen aan drie themas - kan worden aangepast zodat de focus meer op werkelijk geleverde prestaties komt te liggen.  

De huidige beoordeling van duurzaam voedsel gebaseerd op keurmerken, werpt belemmeringen op. De vraag rijst welke prestatiemeting van verduurzaming van voedsel meer recht doet aan de geleverde duurzaamheidsprestaties van bedrijven zonder intermediair gebruik van keurmerken. En ook hoe deze prestaties beoordeeld moeten worden. Keurmerken vormen een belangrijk uitgangspunt in het duurzaam inkopen beleid van de overheid. Door de keurmerkenmethodiek is bij de inkoop van catering door de overheid sprake van een situatie die veelal verdere ontwikkeling op slot zet. Daarnaast is er na het binnenslepen van een meerjarig contract vaak geen prikkel meer om verder te verduurzamen. Dit onderzoek ontwikkelt en toets een nieuwe methode voor prestatiebeoordeling van verduurzaming van voedsel, in het bijzonder t.a.v. inkopen van catering vanuit de Rijksoverheid.

Publicaties