Project

Verkenning ruimte en gezondheidsrisico

Binnen de 1e onderzoekslijn MintRisk worden methoden uitgewerkt waarmee onderdelen van risico analyses die van belang zijn bij infectieziekten in de veehouderij (insleep, vestiging, persistentie, verspreiding, en impact) kunnen worden samen gevoegd tot één risicobeoordeling. Deze zal worden geprogrammeerd in een toegankelijke software tool, zodat de resultaten van dit project ook echt toepasbaar worden.

Binnen de 2e onderzoekslijn Ruimte en risico wordt een methode uitgewerkt voor integrale risicoanalyse (beoordelingskader) voor veehouderijen met betrekking tot risico’s voor transmissie van infectie naar andere veehouderijen en naar de mens. Het beoordelingskader zal zodanig moeten worden vormgegeven dat het ook de bestaande lacunes aangeeft in voor het onderliggende model benodigde gegevens over daadwerkelijke risico’s. In principe zou het kader-in-ontwikkeling dus ook een prioritering van kennislacunes opleveren.