Project

Verkenning van teeltstrategieen voor hoog isolerende kassen (KaE)

In de Venlow Energy kas is bewezen dat er ten opzichte van de gangbare praktijk grote energiebesparingsmogelijkheden zijn. Hierbij is aangetoond dat het energiegebruik bij een intensieve glasgroente als tomaat al een warmtegebruik laat zien waar vele als extensief bekend staande gewassen bij in de schaduw staan. Intussen komt ook het demonstratieproject van de Glas-Film kas van de grond waarmee isolerende kasdekken voor lagere investeringskosten bereikbaar moet worden.

Vanuit de praktijk komt regelmatig de vraag naar voren what if in deze kasconcepten met isolerende kasdekken of in een kas met bijzonder intensief schermgebruik een koude teelt of een teelt met beperkte belichting wordt toegepast. Een koude teelt of een teelt met beperkte belichting is bij vele bloemisterijgewassen gangbaar. In hoe ver is het dan mogelijk om een klimaat neutrale kas (op jaarbasis) te realiseren?

Publicaties