Project

Verlichtingssystemen Pluimvee

Met het op handen zijnde verbod op snavelbehandelen bij pluimvee, is licht en verlichting een van de aspecten, waarvan gedacht wordt dat het beschadigend pikgedrag kan voorkomen. Licht heeft echter veel verschillende deelaspecten: lichtsterkte, spectrum, lichtverdeling, frequentie. In dit project is aan de hand van een literatuurstudie onderzocht wat een kip daadwerkelijk ziet en wat de invloed van de verschillende verlichtingsaspecten is op pikgedrag. Daarnaast is aan de hand van gesprekken met leveranciers en fabrikanten van verlichtingssystemen in kaart gebracht wat de recente ontwikkelingen zijn.

Met het op handen zijnde verbod op snavelbehandelen bij pluimvee zijn pluimveehouders (met leghennen, vleeskuikenouderdieren of kalkoenen) druk op zoek naar maatregelen om beschadigend pikgedrag te voorkomen. Inmiddels is zowel uit onderzoek als uit praktijkervaringen bekend dat licht invloed heeft op pikkerij. Licht heeft echter veel verschillende deelaspecten: lichtsterkte, spectrum, lichtverdeling, frequentie. Er is nog weinig bekend over hoe deze deelaspecten inwerken op het diergedrag, apart en in samenhang met elkaar. De laatste jaren zijn er op het gebied van verlichtingssystemen veel ontwikkelingen gaande. Fabrikanten zoeken naar bewijzen van de functionaliteit van hun product en pluimveehouders zoeken naar de optimale verlichting om beschadigend pikgedrag tegen te gaan en naar onafhankelijke informatie over de aangeboden producten. Dit resulteert in vele kleine initiatieven en praktijkproeven.

Om daadwerkelijk een stap voorwaarts te maken is het nodig om een overzicht te krijgen van de lopende initiatieven en hier eventueel dwarsverbanden tussen te leggen teneinde een efficiƫntere kennisontwikkeling te realiseren.

Het doel is een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot verlichting in relatie tot beschadigend pikgedrag. Dit doel zal bereikt worden door literatuurstudie en interviews met fabrikanten van verlichtingssystemen.

Publicaties