Project

Verliezen en verspilling in de keten

Voedselverspilling en –verliezen ontstaan in iedere stap van de waardeketen, ‘from farm to fork’. In high income landen ontstaan verspilling vooral aan het einde van de keten bij de consument. In middle en low income landen ontstaan verliezen aan het begin van de keten. De redenen hiervoor zijn vooral financiële, technische en organisatorische beperkingen, bijvoorbeeld in oogsttechnieken, in opslag- en koelfaciliteiten in uitdagende klimaten, in infrastructuur en logistiek, verpakking- en marketingssystemen (FAO, 2011).

Voedselverliezen voorkomen

Voedselverliezen in de naoogstketen in middle en low income landen te reduceren is de focus van het Postharvest Network. Dit doel kan alleen bereikt worden door een multi-stakeholder coalitie en ondersteuning – in de traditie van de Dutch Diamond – vanuit de overheid, de private sector, kennisinrichtingen en civil society in de gehele waardeketen. De rol van het Postharvest Network in deze multi-stakeholder aanpak is het katalyseren en faciliteren van mechanismen die uiteindelijk resulteren in substantiële programma’s om naoogstverliezen te reduceren. Onderdelen hiervan zijn het creëren en faciliteren van bewustwording rond dit onderwerp, kennisoverdracht in de doellanden, overdracht van technologie en innovatie en uiteindelijk de herinrichting van waardeketens om hogere kwaliteit en meer waarde te creëren.

Door precompetitieve studies met de private sector te ondersteunen, die als nodige voorbereidingsfase voor grotere projecten en programma’s dienen, werkt het Postharvest Network aan het realiseren van deze grotere projecten en programma’s doelend op het reduceren van voedselverliezen in doellanden van het Postharvest Network. Ieder initiatief neemt van af het begin het realiseren van een duurzaam business model mee in zijn opzet. Na deze precompetitieve fase zijn de initiatieven dus interessante kansen voor investeerders en de private sector. Hiernaast ondersteunt het Postharvest Network ook de Ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken door beleidsinput voor vraagstukken rond naoogst verliezen te leveren.

Publicaties