Project

Vermarkting minder antibioticum gebruik

Marktpartijen willen producten die minder antibioticum of zelfs helemaal geen antibioticum bevatten gaan promoten. Op wat voor manier dit moet gebeuren is nog lastig.

Wanneer gesproken wordt over ‘minder of zelfs geen antibiotica’ gaan consumenten zich afvragen of het andere product dan wel goed is. Een product op voedselveiligheid onderscheiden is dus een uitdaging. Het doel van dit project is om de mogelijkheden om deze producten te positioneren te onderbouwen en te concretiseren.

Aanpak en tijdspad

Er zal een literatuurstudie uitgevoerd worden om te kijken naar het effect van framing van producten met termen als ‘met minder’ en ‘vrij van’ op de perceptie van de consumenten. Het niveau van kennis en de verwachtingen over de productiekwaliteit (met name op het gebied van voedselveiligheid en gezondheid) van de consumenten wordt meegenomen in het onderzoek. Uit dit onderzoek komen factoren naar voren die succesvol kunnen zijn bij de marketing en communicatie van producten met minder of zonder antibioticum. Deze factoren worden gebruikt vervolgens getoetst aan de hand van visuele presentaties in focusgroepen.

Resultaten

De uitvoering en de opzet van het onderzoek zijn vastgesteld in samenspraak met het bedrijfsleven. De kans op een goede doorwerking van de resultaten is daarom groot. De resultaten over de manier van communiceren met de consumenten over het verminderen van antibioticumgebruik zullen gelijk worden toegepast in de consumentenmarketing. Hierdoor komen de doelstellingen om te komen tot minder gebruik van antibiotica dichterbij.

Hierover is een presentatie voor het betrokken bedrijfsleven gegeven over de mogelijkheden om het gebruik van antibioticum te vermarkten.