Project

Verminderen vochtgerelateerde problemen bij Alstroemeria

Bij de teelt van Alstroemeria kunnen vochtgerelateerde problemen optreden, zoals vochtblaadjes en breekstelen. Toevoer van opgewarmde buitenlucht lijkt veelbelovend. In dit project wordt onderzocht of luchttoevoer de vochtgerelateerde problemen bij Alstroemeria kan voorkomen.

Doelstelling

Bij de teelt van Alstroemeria kunnen vochtgerelateerde problemen optreden, zoals vochtblaadjes en breekstelen. Een eerste proef met toevoeren van opgewarmde buitenlucht heeft aangetoond dat het aantal vochtblaadjes vermindert met 70%. Deze proef is uitgevoerd met 1000m2 met het ras Primadonna.

Bij een volgende proef is via slurven lucht toegevoerd. Hiermee verandert het microklimaat, maar de proeven waren te kort om effecten op de Alstroemeria zelf waar te nemen.

Er wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of luchttoevoer de vochtgerelateerde probemen van Alstroemeria vermindert. Daarbij is het belangrijk om per ras te kijken naar het evenwicht tussen vochtblaadjes en energiebesparing.

Doelstellingen van dit project zijn:

  • Bepalen van de invloed van luchttoevoer op vochtgerelateerde problemen bij Alstroemeria.
  • Technische en energiedoelstellingen zoals geformuleerd in projectvoorstel Het Nieuwe Telen (HNT) Alstroemeria; Implementatie in de praktijk.

Werkwijze

  • Meten klimaat en microklimaat
  • Waarnemen en registreren aantal vochtblaadjes en breekstelen in gemarkeerde telvlakken
  • Werkzaamheden voorzetten zoals beschreven in projectvoorstel HNT Alstroemeria; Implementatie in de praktijk

Resultaten

  • Openbaar eindrapport over het verminderen van vochtgerelateerde problemen bij de teelt van Alstroemeria.
  • Voorstel voor vervolgproject met opschaling van het meest perspectiefvolle systeem naar praktijkschaal.
  • Workshop voor telers van snijbloemgewassen met een lage warmtebehoefte.
  • Publicaties nieuwsbrieven, vakbladen en publicaties op de site van ‘Energiek2020’. De eindrapportage zal op www.tuinbouw.nl verschijnen.