Project

Verminderen watergebruik

Het ministerie van LNV verkent momenteel de mogelijkheden van een (internationaal) beleid op het thema water for food. Doel van dit beleidsondersteunend onderzoek is bij te dragen aan beleidsontwikkeling van en implementatie door EZ.

Dit BO-project ondersteunt het interactieve beleidvormingsproces en zorgt voor verdieping en vernieuwing op 7 gekozen niches binnen water for food. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een praktijk cases in een nader te bepalen dichtbevolkte delta regio. Daarmee sluiten we aan bij, en geven input in de Internationale Water Ambitie (IWA) van de drie ministeries Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu. De resultaten worden opgeleverd aan EZ, en worden gedeeld op internationale conferenties, fora en bijeenkomsten.

Publicaties