Project

Vermindering insecten in biologische bladgewassen

Er wordt geklaagd over insecten in de Nederlandse biologische spinazie. In dit project worden maatregelen geformuleerd om het aantal insecten in het product te verminderen.

Doelstelling

Spinazie heeft te maken met een kwaliteitsprobleem: insecten in het verwerkte product. Nederland is marktleider in de biologische teelt van spinazie in de EU. De kwaliteit van de spinazie goed, maar soms wordt een insect aangetroffen in verwerkte producten. Elke klacht over de kwaliteit van bijvoorbeeld diepvriesspinazie is er een te veel.

Doel van dit project is om maatregelen te formuleren die de kwaliteit van spinazie verbeteren, met een focus op het verminderen van het aantal insecten in het product. Hierdoor wordt het product door de consument en handel beter gewaardeerd en kan Nederland zijn marktpositie in de EU handhaven of zelfs uitbreiden. De maatregelen hebben betrekking op de gehele keten van teelt, oogst, transport en verwerking. Overigens zijn deze maatregelen ook relevant voor andere bladgroenten.

Beoogd resultaat

Beoogde resultaten zijn antwoorden op vragen als:

  • Kan het aantal insecten in verwerkte diepvriesspinazie en ook in andere biologische bladgewassen worden voorkomen?
  • Waar in de keten kan het beste worden ingegrepen om dit kwaliteitsprobleem en de consumentenklachten te reduceren?

Werkwijze

Waarnemingen en monsteranalyses hebben plaatsgevonden bij een aantal biologische bedrijven waarbij regelmatig de resultaten van de waarnemingen zijn doorgesproken. Door de klachten die de verwerker de afgelopen jaren heeft ontvangen te koppelen aan de teeltregistratie, kunnen ook uitspraken worden gedaan over teeltmaatregelen en de effecten op de aanwezige insecten in het eindproduct. Het onderzoek is vastgelegd in een vertrouwelijk rapport. In december 2011 zijn de resultaten gepresenteerd voor het projectteam. In 2012 wordt eenzelfde opzet aangehouden.

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van Wageningen UR leidt het onderzoek, waarbij verder de totale keten is betrokken: handel, telers, veredelingsbedrijf, loonwerker, transporteur, machinebouwer, verwerker, kennismakelaar en onderzoek. Op elk overleg is iedereen aanwezig. Op dit moment is er geen behoefte om ook andere partijen bij het onderzoek te betrekken.


Publicaties