Project

Vernieuwende initiatieven in natuur en beheer

Het project ‘Vernieuwende Initiatieven in Natuur en Beheer’ produceerde ondermeer films voor het groen onderwijs, waarin burgers en groene vakmensen wetenschappelijke kennis onder woorden brengen. De producten staan nu online.

Het heeft ook te maken met inbreng, met passie
wethouder Sociaal Domein, Hof van Twente, over het burgerinitiatief Binnenstebuitenbos in Diepenheim

Kennisoverdracht op groen onderwijs

In 2014 ontwikkelde Alterra het BOGO-project ‘Vernieuwende initiatieven in natuur en beheer’. BOGO staat voor kennisoverdracht vanuit het Beleidsondersteunend Onderzoek naar het Groen Onderwijs. Projectleider Carmen Aalbers van Alterra betrok samen met Josine Donders hoveniersbedrijven, overheden, adviesbureaus en opleidingscentra, waaronder Van Hall Larenstein Velp en Leeuwarden bij het opstellen van het werkplan voor het project. Samen met een tiental collega-Alterranen die op het onderwerp deskundig zijn voerden ze het project uit.

Mooie filmopnames van interviews

Films van ondermeer actieve burgers, (semi)overheidsambtenaren en kunstenaars zoals in Diepenheim, Rotterdam en de provincie Groningen die hun verhaal vertellen staan nu online, evenals de opnames van gastcolleges. Zo hield ondermeer Marcel Pleijte een college over meervoudige democratie en Eveliene Steingrover over ecosysteemdiensten en bedrijven.

Special issue Vakblad Groen en website

De maarteditie van het Vakblad Groen vervat de theorie en voorbeelden van initiatieven door burgers en (kleine) bedrijven in het groen. Deze speciale uitgave werd mede gefinancierd door Van Hall Larenstein Velp. Tevens is de website www.greenscom.eu weer on-line.

Het Ontwikkelcentrum in Ede maakt onderwijspakketten speciaal voor voor groene MBO opleidingen met behulp van al dit materiaal. Het project werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

Overige publicaties en downloads:

Download de Special Issue Vakblad Groen

Publicaties en downloads

natuur en beheer 2.jpg