Project

Vernieuwing en innovatie vanuit project ideeën

Binnen het WOT-02 programma Voedselveiligheid richt de uitvoering zich op het doen van analyses in het kader van monitoring, toezicht, opsporing en handhaving, het geven van advies (incl. dossierbeoordeling) aan de overheid, op het ontwikkelen van snellere, efficiëntere en effectievere analysemethoden en methoden om mogelijke risicos van innovaties in de voedsel- en dierproductie te signaleren, op referentie en borging (EURL, NRL) en op ondersteuning van risico-gebaseerd toezicht. De resultaten uit de kleine innovatieve projecten worden getoetst op bruikbaarheid voor deze doelstellingen in de toekomst.

Binnen het WOT-02 programma Voedselveiligheid richt de uitvoering zich op het doen van analyses in het kader van monitoring, toezicht, opsporing en handhaving, het geven van advies (incl. dossierbeoordeling) aan de overheid, op het ontwikkelen van snellere, efficiëntere en effectievere analysemethoden en methoden om mogelijke risicos van innovaties in de voedsel- en dierproductie te signaleren, op referentie en borging (EURL, NRL) en op ondersteuning van risico-gebaseerd toezicht. De resultaten uit de kleine innovatieve projecten worden getoetst op bruikbaarheid voor deze doelstellingen in de toekomst.

Dit project richt zich op het uitvoeren van kleine pilot projectjes die inspelen op nieuwe wetenschappelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, met als doel het evalueren van de bruikbaarheid of relevantie hiervan voor de toekomstige wettelijke onderzoekstaken op het gebied van voedselveiligheid. Op basis van de resultaten van deze kleine deelprojecten wordt gekeken of doorontwikkeling in de kennisbasis t.b.v. de WOT of agendering voor toekomstige WOT programmering zinvol is. 

Door klein en gefocust te beginnen kunnen verschillende ideeën tegelijk getoetst worden, waarna de meest veelbelovende kunnen landen in een groter project.

Hierdoor is het mogelijk om met relatief beperkte middelen toch een breed scala aan ideeën te toetsen.

Publicaties