Project

Verontdieping waterplassen

Momenteel worden op diverse locaties diepe plassen gevuld met herbruikbare grond en/of baggerspecie. Het huidige beleid schrijft voor dat iedere locatie na afloop in principe wordt afgewerkt tot een ondiepe plas met vaak een vergrote oeverzone. Dit geeft een meer natuurlijke aanblik van de plas, maar vergroot het risico op nutriëntenproblemen doordat de plas meer beïnvloed wordt door nutriëntennalevering en opwoeling door vis en golfslag. Andere nadelen zijn dat de volledige bergingscapaciteit niet gebruikt wordt en dat ondiepe plassen vaak kwalitatief niet geschikt zijn als zwemwater (risico op blauwalgen). Doordat momenteel geen alternatieven voorhanden zijn voor de afwerking, worden de locaties niet optimaal benut.

Om de functies van de locaties na vulling te verbeteren is dit project erop gericht om afwerking en inrichting van op te vullen diepe waterplassen te optimaliseren op basis van het toekomstig gebruik. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van de randvoorwaarden die aan de uitvoering van het opvullen worden gesteld (financieel en technisch), maar worden deze integraal beschouwd met de randvoorwaarden van het toekomstig gebruik. Een dergelijk proces moet van twee kanten worden gestuurd, van de kant van het aanbod aan bagger/specie en van de kant van de wensen van de lokale stakeholders.

Het project “Verondiepen tot maaiveld” heeft als doelstelling om afwerking en inrichting van op te vullen diepe waterplassen te optimaliseren op basis van het toekomstig gebruik. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van de randvoorwaarden die aan de uitvoering van het opvullen worden gesteld (financieel en technisch), maar worden deze integraal beschouwd met de randvoorwaarden van het toekomstig gebruik. Het project bestaat uit 2 grote onderdelen: 1) het opstellen van een Multi Criteria Analyse en 2) het opstellen van de risico-evaluatie.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met stakeholders en eindgebruikers. Partners in het project zijn Waterschap Rivierenland, Provincie Noord-Brabant, grondbank K3Delta/GMG, en Staatsbosbeheer.

Producten

  • rapportage over de opgestelde Multi Criteria Analyse
  • Nederlandstalig artikel in vakblad over MCA
  • wetenschappelijk artikel over methode MCA (wordt in 2014 ingediend)
  • opstellen stappenplan voor uitvoeren risico-evaluatie inrichtingsvariant

Klik hier voor meer informatie over Verontdieping waterplassen