Project

Versnelde selectie van low input rassen fruit

In de fruitteelt wordt gedurende het groeiseizoen frequent gespoten tegen ziekten en plagen. Zowel de geïntegreerde- als de biologische fruitteelt streven naar een sterk verminderde afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Een belangrijke weg om dit doel te bereiken is om appelrassen te telen die resistent en/of een hoge mate van tolerantie tegen ziekten hebben. Belangrijke ziekten waarvoor resistentie of tolerantie gewenst is, zijn schurft en vruchtboomkanker. Bij schurft is vooral de mate van vatbaarheid na doorbreking van het Vf-resistentiegen van belang.

Doel

Het project geeft antwoord op de volgende vragen:

Vruchtboomkanker in appel:

 • Welke nieuwe appelrassen hebben een voldoende hoog niveau van partiĆ«le resistentie tegen vruchtboomkanker, om ernstige economische schade te voorkomen na aanplant?
 • Welke toetsmethode geeft een betrouwbare inschatting van het resistentieniveau voor vruchtboomkanker bij appel? Heeft die methode voornamelijk betrekking op kansen op ontstaan van
  kankers, of juist op snelheid van kankergroei na infectie?
 • Welke chromosoomgebieden (QTLs) zijn verantwoordelijk voor verminderde vatbaarheid van vruchtboomkanker in geniteurs en rassen die vaak als ouder worden gebruikt in de appelveredeling?

Appelschurft

 • Appelrassen die in de biologische sector worden geteeld bevatten vaak schurftresistentie die gebaseerd is op het Vf-gen. Deze Vf-resistentie wordt echter in steeds meer boomgaarden en boomkwekerijen doorbroken, met name in NW-Europa (Parisi et al.,
  2004). Er is behoefte aan inzicht in het niveau van vatbaarheid dat na
  doorbraak openbaar zal worden. Is dat van te voren al betrouwbaar te
  voorspellen?
 • Geeft het Vf-gen zelf na doorbraak nog een restresistentie?

Deliverables

Vruchtboomkanker (vbk)

 • Goede resistentietoets inclusief methode voor analyse resistentie-data (maand 42);
 • Antwoord
  op de vraag: Hoe groot zijn de bijdragen van de twee
  resistentiecomponenten (infectiekans per bladlidteken; snelheid van
  necrosegroei) aan resistentie tegen vbk? (maand 24);
 • Helder
  overzicht van de resistentieniveaus en resistentiecomponenten van 72
  rassen en veel gebruikte genotypen in de appelveredeling (maand 24);
 • Resistentiegegevens
  voor vbk van nieuwe veelbelovende rassen, zowel voor infectiekansen als
  voor groeisnelheid van necrose (maand 42);
 • QTL posities voor
  resistentie tegen vbk in kruisingspopulaties en in veel gebruikte rassen
  en accessies in de appelveredeling (maand 42);
 • Twee wetenschappelijke artikelen (maand 48).

 Appelschurft

 • Kastoets voor schurftresistentie die representatieve data oplevert voor de praktijksituatie (maand 42);
 • Resistentieniveaus van bekende en nieuwe Vf-rassen voor en na doorbraak van Vf-resistentie, in vergelijking tot rassen zonder Vf (maand 24);
 • Antwoord op de vraag hoeveel rest-resistentie het Vf-gen zelf nog geeft na doorbraak van de resistentie (maand 28);
 • Inzicht in mogelijke verschillen in agressiviteit van Vf-virulente en Vf-avirulente isolaten (maand 28).

  Publicaties