Project

Verspreiding van Xanthomonas fragariae

Dit project beoogt de risico’s op infecties van het aardbeivermeerderingsmateriaal met de gereguleerde (quarantaine) bacterie Xanthomonas fragariae te verminderen via gerichte teeltadviezen. In dit verband wordt noodzakelijke kennis gegenereerd over de mogelijke verspreiding van de ziekteverwekker met aerosolen. Dit onderwerp past in het thema “meer met minder door duurzame, innovatieve voedselsystemen”.


Projectdoelstelling

Dit project beoogt de verspreiding van Xanthomonas fragariae (Xf) in de lucht via aerosolen beter in kaart te brengen. Verder worden geleerd om de risico’s van infecties van aardbeiplanten met Xf die via de lucht aangevoerd worden, te leren inschatten.

Werkwijze

Aerosolen gecontamineerd met Xfworden geproduceerd vanuit een besmet aardbeigewas of via verneveling. De verspreiding wordt bepaald door op verschillende afstanden van de infectiebron aerosolen te verzamelen m.b.v. een ‘air sampler’. De invloed van weerscondities, druppelgrootte en bacterieconcentratie op de mate van verspreiding wordt bepaald en daarna gemodelleerd. Verder wordt het risico op infecties van aardbeiplanten met Xf na depositie van besmette aerosolen op blad bestudeerd in kasexperimenten. Hierbij worden aardbeiplanten gebruikt met verschillende tolerantieniveaus voor Xf.

Projectresultaat

De project resulteert in (gemodelleerde) informatie over de verspreiding van Xf via aerosolen en kennis over risico’s op bladinfecties door aerosolen. Deze informatie is vastgelegd in publicaties in vaktijdschriften, een wetenschappelijk tijdschrift, wordt samengevat op relevante websites en gepresenteerd in vergaderingen van een projectcommissie en van stakeholders.

  • Meetgegevens van besmette aerosolen op tenminste drie afstanden, bij drie weerscondities en met aerosolen die direct van het gewas afkomstig zijn of handmatig zijn geproduceerd via verstuiving.
  • Resultaten van een kasproef waarin de ziekte-ontwikkeling in twee verschillende cultivars is vastgelegd bij tenminst 4 verschillende dichtheden Xanthomonas
  • 1 presentatie in een vergadering van stakeholders
  • 1 bericht op Kennisonline
  • 1 vakbladartikel

Publicaties