Project

Versterken aquacultuursector

De Nederlandse aquacultuur moet zich staande houden tegen buitenlandse concurrenten, die vooral op prijs concurreren. Om een toekomst voor de aquacultuur te verzekeren, is een duurzame ontwikkeling nodig, waarbij Nederlandse viskwekers zich onderscheiden van deze “kiloknallers” met voor de consument herkenbare diervriendelijke producten, geproduceerd met aandacht voor het welzijn van vissen. Voor de vleessector werkt deze aanpak. Een groeiende groep consumenten kiest bewust voor producten die geproduceerd zijn met meer aandacht voor dierenwelzijn. Vleesproducten met het Beter Leven kenmerk (BLK) worden bijvoorbeeld voor een premiumprijs verkocht; de meeropbrengst vloeit voor een deel terug naar de primaire producent. In het afgeronde project BO-08-020-004 is gewerkt aan een praktijktoets van welzijnscriteria voor BLK 1 ster voor onder meer tarbot en Claresse meerval. Het consortium van het afgeronde BO project voorziet dat, gezien de snelle economische ontwikkelingen in bijvoorbeeld de Aziatische vissector, voor een verdere verduurzaming van de Nederlandse aquacultuur meer innovatie nodig is dan BLK 1 ster, dat mogelijk in 2013 wordt geïmplementeerd door De Dierenbescherming en de sector.

Verantwoord maatschappelijk ondernemen wordt steeds belangrijker. Hieronder valt ook het produceren van voedsel op een diervriendelijke manier. Bedrijven in de Nederlandse aquacultuur willen innoveren door het welzijn van de kweekvissen op een economisch verantwoorde manier verder te verbeteren. Daar is kennis voor nodig om dierenwelzijnscriteria wetenschappelijk te onderbouwen voor diverse vissoorten en deze in de praktijk te toetsen in pilotproeven.

Het doel van het project in 2014 is om welzijnscriteria op te stellen voor de dichtheid van de vissen tijdens de opkweek, omdat dichtheid een belangrijke norm is voor het verkrijgen van de BLK 2 sterren. Het onderzoek in het lab is gericht op de relatie tussen dichtheid en welzijn van Claresse meerval en tarbot.

Publicaties