Project

Versterken economie en ecologie EemsDelta

De EemsDelta regio kent een hoge concentratie aan topsectoren (energie, chemie, agri & food, water, logistiek) en is benoemd als onderdeel van de ruimtelijke hoofdstructuur en bevat internationale waarden voor natuur en cultureel erfgoed waar internationale verplichtingen voor gelden.

De doelstelling van het onderzoek is om de activiteiten van de regio ambassadeur Noord Nederland te ondersteunen bij het versterken van de regionale ontwikkelingsstrategie van de Eemsdelta regio rondom rijksdoelstellingen voor economie, energie en ecologie. Dit spitst zich toe op het identificeren van handelingsopties voor bedrijven, overheden en evt. andere partijen voor het revitaliseren van de chemiesector in Delfzijl via de biobased sector in Delfzijl en op de Switch Noordelijke energieagenda. Ten behoeve hiervan worden oriƫnterende gespreken gevoerd en worden de resultaten van onderzoek Gerritsen et al uit 2013 gedeeld. Vanuit regionaal ontwikkelingsperspectief worden de meest prangende kansen benoemd voor het revitaliseren van het chemiecluster Delfzijl en het energiecluster Eemshaven, deze worden nader verkend en uitgewerkt. Dit leidt tot een rapportage voor EZ en regionale partijen met handelingsperspectieven, indicatieve uitwerkingen voor vervolgacties en een artikel in een vaktijdschrift. Het projectresultaat is het identificeren van handelingsopties voor bedrijven en overheden rondom het versterken van het chemiecluster via de biobased sector in Delfzijl en de realisatie van de Switch Noordelijke energieagenda rondom het energiecluster Eemshaven.

Deliverables

  • 1 Rapportage van (geconcretiseerde en geprioriteerde) handelingsperspectieven en -opties voor EZ en de regionale partijen. Referentie zal vermeld worden op kennisonline voor 31 december 2014. Niet openbaar omwille van regionaal strategisch karakter.
  • Presentaties in (1-3)bijeenkomst(en). Referentie zal vermeld worden op kennisonline voor 31 december 2014. Niet openbaar omwille van regionaal strategisch karakter.
  • Verslagen van (1-3) bijeenkomst(en). Referentie zal vermeld worden op kennisonline voor 31 december 2014. Niet openbaar omwille van regionaal strategisch karakter.
  • Uitwerking voorstel(len) voor Green deal, Topsectoren, Horizon, 2020, etc. die na dit project meer concreet ontwikkeld kunnen worden. Dit komt niet op Kennis Online.
  • Artikel dat ruchtbaarheid geeft aan herijkingproces (regionaal- of vaktijdschrift NL talig en laagdrempelig, zoals s+ro of Noorderbreedte; periode eind nov, begin dec)

Publicaties