Project

Versterking groene groei en duurzame energie in de regio: de bestuurlijke transitie

De regering van Nederland zet in op vergroening van de economie. Een belangrijk thema daarbij is het energiebeleid. Doel van dit project is het versterken van het toe-eigenen door bedrijven, decentrale overheden, kennisinstellingen en de samenleving van de verduurzaming van de energievoorziening.
De regering van Nederland zet in op vergroening van de economie. Een belangrijk thema daarbij is het energiebeleid. Doel van dit project is stimuleren dat bedrijven en maatschappelijke organisaties zich verantwoordelijk gaan voelen voor de verduurzaming van de energievoorziening.

Doelstelling

De regering van Nederland zet in op vergroening van de economie met als einddoel het bereiken van groene groei in 2050. Belangrijke principes hierbij zijn: het versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie en de economische structuur, en een beleidsmix die innovatie uitlokt zodat ecologische winst samengaat met economische winst.

Een belangrijk thema bij de vergroening van de economie is het energiebeleid. Het kabinet heeft gekozen voor een evenwichtige mix van verschillende vormen van energie (groen en grijs). Dat verzekert de betrouwbare aanvoer van energie, zadelt mensen en bedrijven niet op met onnodig hoge energiekosten, en mobiliseert de kracht van de energiesector.

Doel van dit project is een versterking van het verantwoordelijkheid nemen door bedrijven, decentrale overheden, kennisinstellingen en de samenleving voor het realiseren van de vergroening van de economie en de verduurzaming van de energievoorziening. Hiermee draagt het project ook bij aan een versterking van de EZ Regiofunctie.

Resultaten

  • Duiding van en reflectie op regionale groen en groei initiatieven.
  • Bestuurskundige perspectieven om groene groei en duurzame energie in regio‚Äôs te stimuleren voor de verschillende doelgroepen.
  • Notities, artikelen en presentaties.

Plan van aanpak

  • Netwerkanalyse en reflectie op regionale groen en groei initiatieven
  • Deskstudie, interviews en analyse.
  • Communiceren met  regionale actoren 
  • Rapporteren