Project

Versterking vissector Ethiopië en Rwanda

Het versterken van de vissector in Ethiopië en Rwanda essentieel voor het verbeteren van de economie van de sector en het verbeteren van de voedselzekerheid en kwaliteit van de voeding. Dit project voorziet in professionele kennis overdracht en technische ondersteuning met betrekking de marktgerichte productie, verbetering van visverwerking en handel.

Doelstelling

Gebrek aan kennis, capaciteit en professionaliteit kenmerken de vissector in Ethiopië en Rwanda. Ook overbevissing door het sterk toegenomen aantal vissers speelt een rol. In Ethiopië gaat het om het versterken van de visproductie-consumptie keten met focus op voedselveiligheid, voedselzekerheid en werkgelegenheid. Daarnaast zullen een aantal visverwerking technologieën worden ontwikkeld om de hoge verliezen in de keten om te zetten in producten voor menselijk en dierlijke voeding. In Rwanda ligt het accent op het verhogen van de visproductie in vijvers en kooien. Belangrijkste aandachtspunten zijn: de economie van de visteelt, de ontwikkeling van de veevoeder industrie c.q. productie van vis voer en de professionalisering van de aquacultuur sector.

Plan van Aanpak

Ethiopië

 • ontwikkeling van actieplannen en budgettering (maart-april);
 • organisatie van de interventies en capaciteitsopbouwtrajecten (van april tot december).

Rwanda

 • ontwikkeling van actieplannen en budgettering (april-mei);
 • organisatie van de interventies en capaciteitsopbouwtrajecten (juni-oktober).

Resultaten

Ethiopië

 • vis verwerkingsfaciliteiten gerepareerd, getest en operationeel;
 • verbeterde verwerkingstechnologie;
 • betere distributie en marketing van visproducten;
 • verbeterde voedselzekerheid voor het armere deel van de Ethiopische bevolking;
 • beter kwaliteit diervoeder.

Rwanda

 • een rapport, met een overzicht van mogelijkheden en een actie plan die bijdraagt aan de realisatie van een masterplan voor de visserij en aquacultuur-ontwikkeling;
 • platform voor aquacultuur ontwikkeling opgericht.