Project

Verstoring zeehonden

Vanuit de NB-wet vergunningverlening is er behoefte aan een herziening van de verstoringsafstanden van zeehonden uit de jaren ’90 (1500 m in Waddenzee en 1200 m in Zeeland). De vergunningverleners zien graag een kleinere of anderszins beter hanteerbare afstand (bv locatie- of seizoensspecifiek) opgenomen in de vergunning,aangezien de eisen in de vergunning niet goed handhaafbaar zijn. Het project levert een rapport op waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige kennis over verstoring van zeehonden. Verschillende opties voor het aanpassen van de verstoringsafstanden en de consequenties daarvan worden uitgewerkt. Er worden aanbevelingen gedaan voor handhaving dan wel herziening van verstoringsafstanden. 

Vanuit de NB-wet vergunningverlening is er behoefte aan een herziening van de verstoringsafstanden van zeehonden uit de jaren ’90 (1500 m in Waddenzee en 1200 m in Zeeland). De vergunningverleners zien graag een kleinere of anderszins beter hanteerbare afstand (bv locatie- of seizoensspecifiek) opgenomen in de vergunning,aangezien de eisen in de vergunning niet goed handhaafbaar zijn. Het project levert een rapport op waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige kennis over verstoring van zeehonden. Verschillende opties voor het aanpassen van de verstoringsafstanden en de consequenties daarvan worden uitgewerkt. Er worden aanbevelingen gedaan voor handhaving dan wel herziening van verstoringsafstanden.

Publicaties